Otvaracie hodiny Vianoce 2019

23.12.      16:00 – 21:00 24.12.      Zatvorené 25.12.      14:00 – 21:00 26.12.      14:00 – 21:00 27.12.      14:00 – 21:00 28.12.      10:00 – 21:00 29.12.      10:00 – 20:00 30.12.      16:00 – 21:00 31.12.      11:00 – 15:00 01.01.      Zatvorené 02.01.      16:00 – 21:00 03.01.      16:00 – 21:00 04.01.      10:00 – 21:30 05.01.      10:00 – 20:00

Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ lezeckého centra je spoločnosť LEZEC s.r.o., Ľudovíta Starka /OZETA/, 911 01 Trenčín Lezecká stena prevádzkovaná prevádzkovateľom (ďalej len „stena“) je určená pre športové aktivity voľného lezenia a pre bouldering. Všetci jej návštevníci sú povinní sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom a riadiť sa ním.  Pri prvom vstupe je každý návštevník, vrátane toho, čo nelezie, povinný vyplniť a odovzdať kompetentnej osobe registračný formulár a jeho podpisom potvrdzuje, …