Venujte nám svoje 2%

Ak môžte, venujte nám 2% z vaších daní. Naše združenie /Športové lezenie Trenčín/ sa síce nestihlo zaregistrovať, no 2% nám môžte poslať cez spriaznené občianske združenie. Následne nám prosím pošlite doklad o vyplnení tlačiva. Link s predvyplnením tohto tlačiva: Stiahni si formulár pre daňový úrad

Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ lezeckého centra je spoločnosť LEZEC s.r.o., Ľudovíta Starka /OZETA/, 911 01 Trenčín Lezecká stena prevádzkovaná prevádzkovateľom (ďalej len „stena“) je určená pre športové aktivity voľného lezenia a pre bouldering. Všetci jej návštevníci sú povinní sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom a riadiť sa ním.  Pri prvom vstupe je každý návštevník, vrátane toho, čo nelezie, povinný vyplniť a odovzdať kompetentnej osobe registračný formulár a jeho podpisom potvrdzuje, …